Onderwijs

     checkIntroductie
     checkOpdrachten
     checkDocentenhandleiding
     checkNaast Fyto-ondernemerscheck ook Fytoquest

Introductie

Quarantaine plantenziekten kunnen onverwachts de teelt of de afzet van plantaardige producten ernstig verstoren. Dit kan de bedrijfsresultaten ernstig onder druk zetten en miljoenen euro's schade tot gevolg hebben.

Met behulp van de fyto-ondernemerscheck kunnen agrarische ondernemers testen of ze voldoende maatregelen nemen op fytosanitair gebied. Een aantal ondernemers heeft hun praktijksituatie uitgelegd met behulp van meerdere korte video's.

Check ook bruikbaar in het onderwijs

De fyto-ondernemerscheck en de video's zijn als praktijkmateriaal ook prima bruikbaar voor diverse MBO-opleidingen op niveau 3/4. Daartoe zijn een vijftal opdrachten ontwikkeld die passen binnen de kwalificatiestructuur van de groene mbo-opleidingen (De Groene Standaard). Met de opdrachten behorend bij de fyto-ondernemerscheck gaat de leerling ondervinden wat een ondernemer moet doen om te voldoen aan de richtlijnen met betrekking tot fytosanitaire maatregelen.

Docenten kunnen de losse opdrachten toepassen in de les in een arrangement of als stand-alone opdracht. Meer informatie voor docenten is te vinden in de docentenhandleiding. Leerlingen kunnen gelijk naar de opdrachten gaan.

Fytoquest

Naast de fyto-ondernemerscheck met bijbehorende opdrachten heeft AgriHolland ook de fytoquest ontwikkeld. Vaak spelen er ook andere belangen vanuit consument, onderzoeker of ministerie. AgriHolland heeft met de fytoquest een interactieve game ontwikkeld waarmee leerlingen kunnen ondervinden hoe bijvoorbeeld een keurmeester, onderzoeker of consument tegen bepaalde problematieken staat.

De fytoquest is als lesmateriaal gericht op leerlingen van MBO-niveau 3/4. De game kan door leerlingen zelfstandig worden uitgevoerd. Zie voor meer informatie de fytoquest.