Opdracht 1: Loonwerk en fytosanitair beleid

Voor een loonwerker is het belangrijk dat hij/zij weet wat er speelt op de bedrijven waar er die dag gewerkt moet worden. Ook is het belangrijk voor de loonwerker om kennis te hebben van ziekten en plagen die spelen bij de bedrijven. Communicatie met de opdrachtgever is daarom erg belangrijk.

Deze opdracht bestaat uit 4 vragen.
Lees eerst de werkwijze voordat je met de opdrachten begint! Maak daarna de vragen en vul de antwoorden zo nodig in op je antwoordenformulier dat je hier kan vinden.

 

Vraag 1. AM

We gaan nu kijken naar de ziekte AM ofwel Aardappelmoeheid. Deze ziekte speelt in zowel de akkerbouw, bollenteelt en boomteelt een grote rol met betrekking tot teelt en export van producten.

check Zoek op internet wat fytosanitair betekent. Schrijf dit in je eigen woorden op het antwoordformulier.
check Ga naar je (stage)bedrijf en vul de checklist in via onderstaande link.
 
 • Klik hier om de checklist te openen.
 • Vul de checklist eerlijk in.
 • Je mag hiervoor overleggen met je stagebieder.
 • Na het invullen van de check krijg je een risico-score.
 • Print deze score uit en voeg hem toe aan je portfolio.
 • Het eindrapport dat is opgemaakt is op te slaan door te klikken op 'bestand' - 'opslaan' linksboven in je beeldscherm.
 • Nadat je dat hebt gedaan kun je het scherm afsluiten, waarna je verder kan gaan met de volgende opdracht.
check

Beschrijf nu in je eigen woorden welke rol AM speelt in de teelten van pootgoed, bollen en boomteeltproducten.

 
 • Beschrijf wat AM is.
 • Hoe planten en percelen besmet kunnen raken met AM.
 • Waarom AM-vrije percelen belangrijk zijn in de genoemde teelten.
 • NB. Mocht uit de ingevulde check blijken dat je geen of weinig risico loopt en heb je weinig tips gekregen, de overige tips die gekoppeld zijn aan bovenstaande checklist kun je hier inzien.

 

Ga door naar vraag 2.