Opdracht 2: Het belang van hygiëne op het bedrijf

Niet alleen voor de agrarische ondernemer, maar vooral ook voor de medewerkers is het belangrijk dat ze kennis hebben van fytosanitaire maatregelen die op het bedrijf worden genomen. Daarbij is niet alleen van belang hoe schade voorkomen moet worden, maar ook vooral waarom bepaalde maatregelen op een bedrijf worden genomen.

Deze opdracht bestaat uit 4 vragen.
Lees eerst de werkwijze voordat je met de opdrachten begint! Maak daarna de vragen en vul de antwoorden zo nodig in op je antwoordenformulier dat je hier kan vinden.


Vraag 1. Bedrijfsvoering en kennis

Het voeren van een goede bedrijfshygiëne is bij het telen van gewassen zeer belangrijk. Zo voorkom je dat er fytosanitaire problemen ontstaan.

check Zoek op internet wat fytosanitair betekend. Schrijf dit in je eigen woorden op het antwoordformulier.
check Vul onderstaande checklist in voor je (stage)bedrijf. Je mag de lijst samen met je (stage)begeleider invullen.
 
  • Klik hier om de checklist te openen.
  • Vul de checklist eerlijk in.
  • Na het invullen van de check krijg je een risico-score.
  • Print deze score uit en voeg hem toe aan je portfolio.
  • Het eindrapport dat is opgemaakt is op te slaan door te klikken op 'bestand' - 'opslaan' linksboven in je beeldscherm.
  • Nadat je dat hebt gedaan kun je het scherm afsluiten, waarna je verder kan gaan met de volgende opdracht.
check

Bekijk de tips die zijn gegeven na het invullen van checklist. Deze tips zijn afkomstig uit allerlei sectoren, maar kunnen ook voor iedere teelt worden gebruikt! Welke van de gegeven tips worden al uitgevoerd op je bedrijf? Schrijf dit op je antwoordenformulier.

check

Indien er bepaalde handelingen die in de tips staan niet worden uitgevoerd op het bedrijf, geef dan op je antwoordenformulier aan waarom dat niet gebeurt.

 
  • NB. Mocht uit de ingevulde check blijken dat je weinig risico loopt en heb je weinig tips gekregen, de overige tips die gekoppeld zijn aan bovenstaande checklist kun je hier inzien.

 

Ga door naar vraag 2.