Opdracht 3: Liever voorkomen dan bestrijden

Het is belangrijk te weten dat het niet goed is om telkens op hetzelfde stuk grond dezelfde soort gewassen te verbouwen. Een regelmatige afwisseling gewassen geeft mooiere planten en een gezondere bodem. Bovendien is wisselteelt of rotatieteelt een relatief eenvoudige methode om ziekten en ongedierte te voorkomen.

Deze opdracht bestaat uit 4 vragen.
Lees eerst de werkwijze voordat je met de opdrachten begint! Maak daarna de vragen en vul de antwoorden zo nodig in op je antwoordenformulier dat je hier kan vinden.

 

Vraag 1. Vruchtwisseling

De volgende films en tips geven je meer informatie over het belang van vruchtwisseling.

check Bekijk nu de korte films en tips die hieronder staan.

Hou bij keuze voorvrucht rekening met risico op chitwoodi

Bekijk de videoBekijk de video

Om chitwoodi te voorkomen zijn de belangrijkste maatregelen het gebruik van schoon uitgangsmateriaal, de keuze van percelen en resistentie van groenbemesters en andere gewassen in de rotatie. Interview met Fokko Prins van Agrifirm: Als in de omgeving chitwoodi voorkomt is het belangrijk hiermee rekening te houden bij de keuze van de voorvrucht.

Meerjarenplan maken met loonwerker

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met rozenteler Rob Wijnhoven: Het is belangrijk dat je de geschiedenis van de bodem kent. Met onze loonwerker, waar wij de grond van pachten, maken we een meerjarenplan met een goede teeltwisseling.

Vruchtwisseling met afrikaantjes of gras

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met Harm Horlings van boomkwekerij M. van den Oever: We gebruiken in de laanbomenteelt bij de vruchtwisseling drie mogelijkheden. De teelt van afrikaantjes, de teelt van soedangras en het gebruik van grasbanen.

Groenbemester onderdrukt ene aaltje maar vermeerdert het andere

Bekijk de linkBekijk de link

Diverse groenbemesters hebben een onderdrukkend effect op aaltjes. Vaak is die werking echter gericht op één soort aaltje en kunnen andere aaltjes zich juist vermeerderen. Zo bestrijdt Tagetes (Afrikaantjes) wortelesieaaltjes maar vermeerderen Trichodoride-aaltjes zich daar juist op. Gras vermeerdert Trichodoride-aaltjes en wortelesieaaltjes. Bekijk de tabel met groenbemesters in de publicatie 'Aaltjesbeheersing in de bloembollenteelt' en maak een goed plan.

Kies als voorvrucht een gewas dat geen waardplant is

Bekijk de linkBekijk de link

Teel voorafgaand aan een gewas dat gevoelig is voor M. chitwoodi een gewas dat geen waardplant is, namelijk witlof, vlas, luzerne, resistente stamslaboon, aardbei en diverse bolgewassen, zoals lelie. Als alternatief kunt u een gewas telen dat M.chitwoodi niet of weinig vermeerdert, zoals suikerbiet, stamslaboon (rasafhankelijk), cichorei, ui en zomergerst. Bekijk ook de andere tips in het actieplan aaltjesbeheersing.check Geef nu in je eigen woorden weer waarom het belangrijk is om een vruchtwisselingsplan te hebben.
check Kun je zomaar alle soorten gewassen na elkaar op dezelfde grond planten? Geef ook aan waarom wel of niet.
check Noem enkele voor- en nadelen van groenbemesters.

 

Ga door naar vraag 2.