Opdracht 4: Fytosanitaire maatregelen tijdens de handel

Werk je bij een pakstation voor groente en fruit of bij een handelsbedrijf dat groenten, fruit of bloemen exporteert, dan krijg je te maken met fytosanitaire zaken op je bedrijf.

Deze opdracht bestaat uit 4 vragen.
Lees eerst de werkwijze voordat je met de opdrachten begint! Maak daarna de vragen en vul de antwoorden zo nodig in op je antwoordenformulier dat je hier kan vinden.

 

Vraag 1. Informatie over ziekten en plagen belangrijk

Vooral bij handelsbedrijven is het voeren van een goede bedrijfshygiëne zeer belangrijk. Het is belangrijk dat werkgever en werknemers goed geïnformeerd zijn over het voorkomen van besmetting met schadelijke ziekten en plagen.

check Zoek op internet wat fytosanitair betekend. Schrijf dit in je eigen woorden op het antwoordformulier.
check Ga naar je (stage)bedrijf en vul de onderstaande checklist in. Je mag hiervoor overleggen met je praktijkopleider.
 
  • Klik hier om de checklist te openen.
  • Vul de checklist eerlijk in.
  • Na het invullen van de check krijg je een risico-score.
  • Print deze score uit en voeg hem toe aan je portfolio.
  • Het eindrapport dat is opgemaakt is op te slaan door te klikken op 'bestand' - 'opslaan' linksboven in je beeldscherm.
  • Nadat je dat hebt gedaan kun je het scherm afsluiten, waarna je verder kan gaan met de volgende opdracht.
check

Bekijk de tips die zijn gegeven na het invullen van checklist. Deze tips zijn afkomstig uit de glasgroentesector. Welke van de gegeven tips worden al uitgevoerd op je bedrijf? Schrijf dit op je antwoordenformulier.

check

Indien er bepaalde handelingen die in de tips staan niet worden uitgevoerd op het bedrijf, geef dan op je antwoordenformulier aan waarom dat niet gebeurt.

 
  • NB. Mocht uit de ingevulde check blijken dat je weinig risico loopt en heb je weinig tips gekregen, de overige tips die gekoppeld zijn aan bovenstaande checklist kun je hier inzien.

 

Ga door naar vraag 2.