Opdracht 5: Waarom is een keurmeester belangrijk?

Nederland behoort op het gebied van groenten, fruit en bloemen bij de grootste exporteurs in de wereld. Het is daarom belangrijk dat bij problemen met ziekten en plagen de export van deze producten door kan blijven gaan. Keurmeesters zijn een belangrijke schakel in het beslissen of een product mag worden verhandeld.

Deze opdracht bestaat uit 4 vragen.
Lees eerst de werkwijze voordat je met de opdrachten begint! Maak daarna de vragen en vul de antwoorden zo nodig in op je antwoordenformulier dat je hier kan vinden.

 

Vraag 1. Q-organismen; welke zijn er en waar haal je de informatie vandaan?

Er zijn diverse ziekten en plagen die een teelt kunnen belagen. Deze uitspraak geldt voor zo goed als alle gewassen die in Nederland worden geteeld. Sommige ziekten of plagen zijn algemeen, maar het probleem ontstaat als een bepaalde ziekte of plaag niet met het gewas mag worden verhandeld naar andere landen.

check Zoek op onderstaande site op wat Q-organismen en Q-waardige organismen zijn. Schrijf het antwoord in je eigen woorden op het antwoordformulier.
 
check Kies een teelt of gewas van je keuze. Zoek op het internet welke ziekten en plagen een gevaar vormen voor de teelt van dit gewas. Vul deze in op je antwoordenformulier.
  Je mag onder andere gebruik maken van onderstaande links:
check Welke van de gevonden ziekten en/of plagen vallen onder de Q-organismen of Q-waardige organismen? Schrijf dit op.
 
  • Een lijst van Q-organismen vind je onder andere hier.


Nu heb je informatie gekregen over ziekten en plagen via de bovenstaande sites. Er zijn meer bronnen waar informatie vandaan kan worden gehaald. Maak een keuze uit de onderstaande filmpjes om te bekijken en beantwoord daarna de volgende vragen.

Meeste informatie komt van PD, NAK en internet

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met Fokko Prins van Agrifirm: Veel informatie komt van de PD (heet nu NVWA) en NAK. Ook internet, bijvoorbeeld Kennisakker, wordt door veel pootgoedtelers gebruikt om goed op de hoogte te blijven.

NAK en handelshuis bepalen de hygiëne-eisen

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met pootgoedteler Derk Gesink: De NAK stelt een heleboel regels waar de partij aan moet voldoen. En mijn handelshuis is een belangrijk bron van informatie. Wij hebben een Eurep-Gap certificaat waar ook hygiëne-eisen in staan waar je aan moet voldoen. En ik kijk op internet voor actuele informatie en in de vakbladen.

Collega's, internet en adviseurs als belangrijke informatiebronnen

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met tomatenteler Nic van Roosmalen: Belangrijkste bronnen voor ons zijn collega-tuinders, wat speelt er zo links en rechts. Soms op gewasavonden van LTO Groeiservice, cursussen. Daarnaast via internet, als je weet welk probleem je hebt is het altijd wel terug te vinden, ook in het buitenland. En via adviseurs. Daaruit maken we een selectie van informatie die we in ons eigen bedrijf gaan verspreiden.

Informatie om op de hoogte te blijven van fytosanitaire zaken

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met rozenteler Rob Wijnhoven: We gebruiken de informatie die we krijgen van ons adviesbureau, we gebruiken nieuwsbrieven en internet.

Meeste informatie van de PD, via internet

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met bollenteler Gerard Slootman: De meeste informatie krijg ik van de PD, die komen er het eerst mee, via internet. Ik ben ook lid van de exporteursvereniging, die hebben ook veel communicatie over problemen die er ontstaan of nieuwe eisen. Je moet het allemaal volgen, dat is heel belangrijk.

We krijgen informatie via het internet en onze telersvereniging

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met Ruud Helderman van paprikateeltbedrijf Helderman: Het internet en onze telersvereniging zijn twee belangrijke nieuwsbronnen voor het krijgen van informatie met betrekking tot fytosanitaire zaken.

EPPO belangrijke informatiebron over q-organismen

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met Manuela van Leeuwen van Fides: Heel belangrijke informatiebronnen over fytosanitaire zaken zijn studieclubs, vakbladen, LTO Groeiservice. Op internet is de EPPO-lijst (www.eppo.org) heel belangrijk, daar staan alle quarantaine-organismen op en kun je lezen waar ze voorkomen, met foto's van aantastingen. En Naktuinbouw en de NVWA (PD) zijn natuurlijk ook hele belangrijke informatiebronnen.

check Wat kunnen volgens de ondernemers nog meer goede bronnen zijn voor informatie over ziekten en plagen?
check Welke van de genoemde bronnen zou jij zelf als ondernemer of medewerker op een bedrijf wel gebruiken en welke niet? Motiveer je antwoord.

 

Ga door naar vraag 2.